Dodenherdenking op Westerveld

Bij de jaarlijkse kranslegging op 4 mei bij het oorlogsmonument op Westerveld konden na twee jaar weer belangstellenden aanwezig zijn.

Datum: 5 mei 2022

Tijdens Nationale Dodenherdenking op 4 mei werd in aanwezigheid van honderden mensen bij het oorlogsmonument op Westerveld een krans gelegd door onder andere burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen. Daaraan voorafgaand was er een stille tocht naar gedenkpark Westerveld en werd er ter nagedachtenis aan alle slachtoffers om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Al direct na de Tweede Wereldoorlog vond op Westerveld de eerste Dodenherdenking plaats. In 1948 werd in het park het oorlogsmonument opgericht waar sindsdien jaarlijks op 4 mei een kranslegging plaatsvindt.