Overlast herten in gedenkpark

Helaas is er deze winterperiode overlast van herten en reeën in het gedenkpark.
Datum: 12 december 2021

We zijn voortdurend alert, jagen de dieren dag en nacht actief van het terrein af én de afrastering rondom het park wordt dagelijks intensief gecontroleerd en indien nodig direct gerepareerd en/of versterkt. Oók wordt (en is) op tal van plekken de afrastering aanzienlijk verhoogd en prikkeldraad aangebracht. Inmiddels is dat op veel plekken rondom het uitgestrekte park al gebeurd maar we blijven natuurlijk continu controleren.

Faunabeleid Provincie Noord Holland
Om het probleem van de herten op de juiste manier aan te kunnen pakken hebben we doorlopend contact en overleg met instanties als Natuurmonumenten. Naast samenwerking met Natuurmonumenten is er ook overleg met de Wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland en Fauna Beheer Eenheid (FBE) die het faunabeleid van de Provincie Noord Holland uitvoert. Er is een plan opgesteld om het probleem van de overpopulatie van herten – dat voor een groot gebied geldt – op een juiste manier aan te pakken om in het hele gebied uiteindelijk te komen tot een beheersbare populatie in 2026 die geen overlast meer veroorzaakt. Tot dat moment zullen er volgens de instanties afwisselend periodes zijn van meer en minder overlast. De overlast komt nu vooral door de huidige voedselschaarste in de duinen, waardoor de dieren overal waar ze kunnen op zoek gaan naar voedsel. Ook op begraafplaatsen waar bloemen en planten ruim aanwezig zijn.

Mocht u overlast ervaren laat ons dat dan alstublieft altijd weten. Uiteraard ook als u vragen heeft, horen wij deze graag zodat wij deze ook in ons overleg met de verschillende instanties kunnen meenemen. Tijdens de openingstijden kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.